Archive for the ‘slovenian’ Category

IZJAVA ZA MEDIJE, 18. maj – 29. dan blokade

Monday, May 18th, 2009

Blokada pouka na Filozofski fakulteti vstopa v peti teden. V specifični temporalnosti izrednih razmer, kakršne so te, v katerih se nahajamo, vsak dodatni teden dobi značaj grenke obletnice. Te že pet tednov obeležujejo isto stvar: nemo indiferentnost oblasti, njihovo sistemsko gluhost za zahtevo, ki je v nasprotju z razvojno potjo, ki so si jo birokrati in tehnokrati zamislili za to družbo, brez pravice do participacije javnosti in tistih, ki jih njihovi dekreti najneposredneje zadevajo. Oblast z ignoriranjem študentske zahteve že peti teden zapored pošilja isto sporočilo o sebi. Ideja demokracije, ki bi bila vredna tega imena, na takšno sporočilo ne bi smela odgovoriti z molkom. Molk oblasti pred našo zahtevo je pokazatelj samovolje moči. Molk javnosti pred tem dejstvom pomeni kapitulacijo demokracije.

IZJAVA ZA MEDIJE, 17. maj – 28. dan blokade

Sunday, May 17th, 2009

Včeraj je bil t.i. dan molka pred lokalnimi volitvami. Dejstvo, da so politične stranke dan pred volitvami dolžne ustaviti medsebojno klevetanje in retorična podtikanja, se nam predstavlja kot pokazatelj demokratske zrelosti vseh udeleženih akterjev. En dan zakonsko določene vzdržnosti se predstavlja kot prag, ki loči regularni demokratski postopek od gole manipulacije. (more…)

IZJAVA ZA MEDIJE, 14. maj – 25. dan blokade

Thursday, May 14th, 2009

Iz določenih virov je bil na neodvisno študentsko iniciativo za brezplačno izobraževanje naslovljen ugovor da se je vkopala in da stagnira. S tem je bilo implicirano, da se mora akcija legitimizirati tako, da vsak dan znova ustvari iluzijo premikanja. Kot da sâma obramba pravice do brezplačnega izobraževanja ni sam po sebi legitimen družbeni in politični cilj. Govorijo nam tudi, da smo zgradili zid, ki ne dovoljuje komunikacije. Trdimo, da so stvari ravno obratne: mi nismo ustvarili zidu, mi smo ga le naredili vidnega. Vrsta fingiranih manevrov “popustljivosti s strani ministrstva ni uspela prekriti dejstva, da nominalni mandatarji javnega interesa nočejo razumeti in sprejeti zahteve, ki ne pristaja na to, da bo zvedena na mero, ki so jo birokratske elite že vnaprej določile kot edino mogočo. (more…)

IZJAVA ZA MEDIJE, 13. maj – 24. dan blokade

Wednesday, May 13th, 2009

Farsa glede t.i. pouka na “alternativnih lokacijah” je začela kazati svoj dejanski obseg. Zvedeli smo, da je fakulteta porabila ogromna sredstva za najem prostorov, v katerih bi se morala odvijati predstava lažne akademske normalnosti. Namenjena očem pristojnih in tistega dela javnosti, za katerega vladajoči predpostavljajo, da zanj nobena laž ni preveč prozorna in se mu lahko servira. Vsota, ki je bila porabljena za organizacijo te šarade ni bila objavljena. (more…)

IZJAVA ZA MEDIJE, 12. maj – 23. dan blokade

Tuesday, May 12th, 2009

Po neuspelem poskusu izvajanja pouka na alternativnih lokacijah je uprava fakultete preslišala tudi zahteve, ki jih je poslala petina učiteljskega kadra na fakulteti. Na včerajšnjem sestanku je skupina približno 130tih učiteljev in učiteljic zavrnila odločitev dekana ter od njega zahtevala nujni sklic izredne seje Sveta fakultete. Dekan tega ni naredil z izgovorom, da se oseba, ki je zadolžena za sprejem dokumentov, ni pojavila na svojem delovnem mestu. (more…)

Sklepi profesorjev in profesoric Filozofske fakultete

Monday, May 11th, 2009

11. maja 2009 se je skupina, približno 130 učiteljeve in učiteljic Filozofske fakultete, odločila sklicati sestanek, na katerem bi razpravljali o trenutni situaciji na fakulteti. (more…)

IZJAVA ZA MEDIJE od 11. svibnja – 22. dan blokade

Monday, May 11th, 2009

Poskus dekana Jurkovića in uprave Filozofske fakultete organizirati pouk na alternativnih lokacijah je poskus medijske inscenacije obvladovanja situacije, ki je ne uprava ne ministrstvo ne obvladujejo. Rešitev situacije se hlini tako, da se istočasno zanemarja njen vzrok in družbeni ter politični pomen. Tako blokada pouka na Filozofski fakulteti kot tudi blokade na drugih fakultetah v državi niso same sebi namen. Blokade predstavljajo sredstvo, h kateremu smo se bili prisiljeni zateči v obrambi pravice, katere zagotovitve ni bilo mogoče doseči po uradnih komunikacijskih kanalih. (more…)

IZJAVA ZA MEDIJE, 9. maja 2009. – 20. dan blokade

Saturday, May 9th, 2009

Temeljni nauk dosedanjih dvajsetih dni blokade učnega procesa je nauk o gluhosti vladajočih na zahteve poslane od spodaj. Zahteva po brezplačnem izobraževanju se odkrito sklicuje na odredbe iz Ustave in Splošne deklaracije o človekovih pravicah, vendar je mesto, s katerega je poslana, mesto brez naposredne izvršne moči. Zanikanje legitimnosti izjav poslanih s take pozicije pomeni odvreči edini resnični smisel demokracije kot političnega projekta. Lekcija, ki jo blokada izpisuje z velikimi črkami, je, da se je za demokracijo potrebno boriti. In to ne na način, da se enkrat na štiri leta v volilnem obredu daje glas enemu od predstavnikov strankarskih elit, temveč tudi na ravni obrambe temeljnih človekovih pravic kot je tudi pravica do izobraževanja. (more…)

IZJAVA ZA MEDIJE, 8. 5. 2009. – 19. dan blokade

Friday, May 8th, 2009

Razočarujoč postopek Sveta Filozofske fakultete, s katerim je ta umaknila predhodno dano podporo študentski iniciativi, je postal povod za agresivno medijsko diskvalifikacijo študentske iniciative, ki brani pravico do brezplačnega izobraževanja. Vseprisotna formula se je glasila »študentje so izgubili tudi podporo svojih profesorjev«. (more…)

IZJAVA ZA MEDIJE, 7.5. – 18. dan blokade

Thursday, May 7th, 2009

Po sedemnajstih dneh izmeničnega ignoriranja in omalovaževanja blokade, je včerajšnjemu plenumu prisostvoval Duje Bonacci, predstavnik za stike z javnostjo Ministrstva za znanost, izobraževanje in šport. Gospod Bonacci je poudaril, da prihaja kot navaden državljan. Ni mu bilo težko priznati, da je bil od prvega dneva blokade zagovornik strategije ignoriranja študentskega prostesta v upanju, da bo ta pojenjal sam od sebe. Implicitno je gospod Bonacci s tem dal vedeti, da je za njega in njegove nadrejene vprašanje pravice do izobraževanja postalo vredno pozornosti šele v izrednih razmerah študentske blokade, ki je trajala dlje kot so oni upali da bo. Torej jih pravica do javnega izobraževanja zanima predvsem kot eden izmed povodov za eksces, ki ga je potrebno čim prej odpraviti, da bi se nato ponovno vzpostavila administrativna normalnost, v kateri birokrati brez javne razprave sprejemajo zakone, ki so v nasprotju s temeljnimi pravicam in javnim interesom. (more…)

IZJAVA ZA MEDIJE, 6. 5. 2009. – 17. dan blokade

Wednesday, May 6th, 2009

Pristojne instance se še naprej nočejo izjasniti o zahtevi študentske inciative za brezplačno izobraževanje. Dopis, ki ga je 4. maja univerzam poslal državni tajnik Radovan Fuchs, predstavlja zadnjega v nizu dejanj v procesu birokratskega kamufliranja dejstva, da nominalno javnih uslužbencev javni interes pravzprav ne zanima. Ta dopis je še enkrat pokazal, da ministrstvu ni pod častjo odkrito zavajati javnost in jo poskušati obrniti proti študentom. Študente, ki so si drznili ustavo in Splošno deklaracijo o človekovih pravicah vzeti resneje od tistih, katerih profesionalna dolžnost je zagotavljati uresničevanje teh načel, se poskuša izolirati in prikazati kot manjšino. Niti dejstvo, da je v nekem trenutku v blokado vstopilo dvajset fakultet v osmih hrvaških mestih, kot tudi ne dejstvo, da je iniciativo javno podprlo še veliko drugih fakultete, profesorjev, sindikatov, civilnodružbenih organizacij in intelektualcev, ne moreta omajati ministrstva v prikazovanju akcije za obrambo univerzalne pravice kot kaprice nepomembne skupine marginalcev. Še enkrat, to se nam zdi zaskrbljujoča lekcija iz tega, kako instance, ki bi ji trebale služiti, razumejo pomen besede demokracija. (more…)

IZJAVA ZA MEDIJE, 5. 5. 2009. – 16. dan blokade

Tuesday, May 5th, 2009

Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport je 4. maja hrvaškim univerzam poslalo dopis, s katerim oznanja »sprejetje pobude Rektorskega zbora za uvedbo novega modelo financiranja sistema visokega šolstva v Republiki Hrvaški.« Rektorski zbor je predhodno predlagal brezplačno izobraževanje po kriteriju odličnosti. S tem je bil pravzaprav kot domnevno nova rešitev še enkat »ponujen« že obstoječ linearni model plačevanja. S sprejetjem predloga Rektorskega zbora poskuša Ministrstvo zavajati javnost s pomočjo zaigranega popuščanja. (more…)

IZJAVA ZA MEDIJE, 4. 5. 2009 – ODPRTO PISMO JAVNOSTI

Tuesday, May 5th, 2009

Filozofska fakulteta v Zagrebu vstopa v tretji teden blokade. Istočasno je blokiranih še okoli dvajset drugih fakultet v osmih hrvaških mestih. Odgovornost za to stanje nosita izključno resorno ministrstvo in Vlada Republike Hrvaške. Niti dva tedna prekinitve predavanj nista vzpodbudila pristojnih naj prevzamejo odgovornost, čeprav je naslovnik študentskih zahtev že od začetka jasno ekspliciran. Pristojno ministrstvo in Vlada RH nista odgovorila na študentske zahteve z niti eno ustrezno reakcijo. Namesto tega sta se zatekala k strategijam prestavljanja odgovornosti na različne akademske institucije. Takšna politika je po našem mnenju katastrofalna, nekompetentna in neodgovorna. Prav tako zgrešna in neodgovorna je bila reakcija senata Univerze. (more…)

Fakultetni svet Filozofske fakultete v Zagrebu, 4.5.2009.

Monday, May 4th, 2009

Fakultetni svet Filozofske fakultete v Zagrebu je na seji 4. maja 2009 sprejel naslednje

SKLEPE

1. Svet Filozofske fakultete še naprej podpira protest študentov in jim bo zagotovil pogoje za njegovo nadaljevanje, a istočasno poziva študentski plenum naj takoj prekine blokado i omogoči nadaljevanje celovitega učnega procesa. (more…)

IZJAVA ZA MEDIJE, 3. maj 2009 – 14. dan blokade

Sunday, May 3rd, 2009

Vztrajno se nam zastavlja vprašanje: zakaj ne odnehate, minila sta že dva tedna? Ali: zakaj končno ne privolite v pogajanja in zmanjšanje zahtev, ker vaše zahteve očitno niso realne? Tovrstna vprašanja implicirajo določeno krivdo z naše strani, iracionalno trdoglavost in pomanjkanje smisla za realno in mogoče. Vse to se gladko vklaplja v predstavo o neodgovornem in nedoraslem študentu, s katero še naprej mrzlično trguje določeno število medijev v poskusu, da akcijo za obrambo pomembne pravice omalovažujejo in razvrednotijo. (more…)

Izjava za medije, 2.5. 2009 – 13. dan blokade

Saturday, May 2nd, 2009

Ta teden smo si lahko ogledali nov del nadaljevanke z naslovom neumno obnašanje ministra in domnevno autonomne akademske skupnosti.

Rektorski zbor je na seji, kateri je bil prisoten tudi minister Primorac, odločil da ne bo podprl zahtev in metod študentov, ki se upirajo na fakultetah širem Hrvaške. Na ta način so rektorji pokazali kako brezbrižni so do akademske skupnosti, ki jo vodijo in obenem da so le ponižni izvrševalci nalog, ki jih pred njih postavi minister.
Gospoda rektorji so s sklepi na seji pokazali le eno: da niso del akademske skupnosti, ki bi jo morali voditi. Menimo, da so s tem izgubili vse moralne pravice da zastopajo hrvaške univerze na katerikoli stopnji. S svojimi sklepi so potrdili da imajo študentje, ki z blokado delajo ovinek okrog institucij, prav, saj se, kot vedo študentje, preko institucij ne da narediti ničesar. Tako je tudi nepomembno posvetovalno telo, kakršno je Rektorski zbor, pokazalo svojo popolno gnilobo. (more…)

Izjava za medije, 1.5.2009. – 12. dan blokade

Friday, May 1st, 2009

Sam predsednik Mesić je študentom sporočil, da je cilj njihove akcije dosežen in da bi bil že čas da opustijo blokado predavanj in dopustijo, da se zadeve vrnejo v ustaljen tok stvari. Predsednik se je tako pridružil dolgemu seznamu visokih uradnikov, birokratov, novinarskih kolumnistov in »opinion maker-jev«, ki so si za svojo nalogo zadali razlagati študentom smisel njihove akcije. Predsednik Mesić tako kot politični smisel akcije vidi gesto, namenjeno oblasti, s katero naj bi se »začela razprava« in »odprlo vprašanje«. (more…)

Izjava za medije od 30. 4. 2009. – 11. dan blokade

Thursday, April 30th, 2009

Že od samega začetka akcije se niti najvišje državne instance niso mogle upreti napadu na dviganje študentskega glasu proti socialno destruktivni politiki, ki jo ta iste instance vodijo, in izkoristijo za vajo poze lastne tako imenovane demokratične zrelosti. Deklerativno se nam atestira pravica do protesta, vendar samo kot prazno gledališko gesto in performans. Že od samega začetka se zanika relevantnost in razumljivost artikulaciji političnega in družbenega cilja, kateremu protest mora priskrbeti vidnost. Tisto kar nam sporoča je: imate pravico dvigniti glas, vendar vaše glasovanje ne bo imelo status smiselnega govora. Druga stvar, ki ima presodno pomembnost za vladajoče birokrate, je, da bi bil protest kratek in brez večjih posledic za nadaljnje funkcioniranje administrativnega aparata, s katerim upravljajo. (more…)

Fakultetni svet Filozofske fakultete v Zagrebu, 29.4.2009.

Wednesday, April 29th, 2009

Fakultetni svet Filozofske fakultete v Zagrebu je na seji 29. aprila 2009 sprejel naslednjo

IZJAVO

1. Svet Filozofske fakultete še naprej podpira cilje in metode neodvisne študentske iniciative za pravico do brezplačnega izobraževanja
2. Glede na to, da nismo dobili primernega odgovora s strani Ministrstva za znanost, izobraževanje in šport ali Vlade Republike Hrvaške na postavljene zahteve, Fakultetni svet ne more vztrajati na ponovni vzpostavitvi celovitega učnega procesa.
3. Predstavniki Sveta Filozofske fakultete so pripravljeni aktivno sodelovati v čim hitrejši pripravi zakonske zagotovitve popolnega javnega financiranja izobraževanja na vseh stopnjah, vključno s podiplomskim študijem
4. Fakultetni svet obsoja vse oblike pritiska na akademsko skupnost in še posebno na študente, profesorje in Upravo Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu.

Dekan

dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof.

Izjava za medije, 29.4.2009., 10. dan

Wednesday, April 29th, 2009

Še enkrat bomo ponovili, zakaj priporočilo, povedano v izjavi za medije rektorskega zbora, ni odgovor na našo zahtevo, ampak ponovno izogibanje le-tega. Retorična načelna podpora brezplačnemu izobraževanju v izjavi rektorskega zbora je preklicana s poznejšim sklicevanjem na »kriterij uspešnosti«. To pa je samo koda za vztrajanje pri »linearnem modelu plačevanja«, ki oprosti plačilo le manjšino študentov in s tem prikrije dejstvo, da večina še naprej mora plačevati, da bi uresničila svojo pravico do izobraževanja. (more…)