Tiskové prohlašení ze dne 21. dubna 2009. – 2. den blokády

Zdá se, že některé věci je nutno stále znovu opakovat, aby se prorazily srkz hluk tiskových distorzí a falsifikací. První, z těch věcí, se týká dobře známé teze o menšinové “gerilové organizaci”, která, je prý zodpovědná za tuto akci. Ještě jednou opakujeme, že taková organizace neexistuje. Provedení blokády výuky se včera aktivně zůčastnilo aspoň tisíc studentů. Kdokoliv se nacházel včera na fakultě to může potvrdit. Rozhodnutí o pokračování blokády bylo včera večer demokraticky schváleno po veřejné diskusi. Navzdory pozdnímu termínu konání, pléna (skončil ve 23:00) se zúčastnilo víc než 500 studentů, ve zcela plném sálu. Jestli tomu přidáme doposud veřejně prohlášená vyjádření podpory jisté části profesorů (někteři z nich se aktivně podílejí na provedení našeho alternativního edukativního programu), celých oddělení, jako npř. Ústav filozofie, teze o marginalní skupince samozvaných dobrodruhů se už nemůže udržet.

Druhá věc se týká otázky domnělé nepochopitelnosti anebo nesmyslnosti žádostí o bezplatné vzdělání pro všechny. Rozličné instance, začínající Univerzitou, přes vedení fakulty až na některé z představitelů tisku, jsou spojeny v deklarovaném nechápání jednoduchého sintagmatu v chorvatském jazyce. Jestli odkloníme dosti nepravděpodobnou možnost, že nevládnou svým mateřským jazykem, docházíme k závěru, že nám svým nechápáním naznačují, že by bylo nutno žádost o bezplatné vzdělání formulovat v byrokratickém žargoně právníků a úředníků, aby jim byla pochopitelná a smysluplná. Tím (ať je to povědomé nebo ne) naznačují, že jsou jenom právníci kvafilikovani artikulovat smysluplné politické požadavky, což je nesmysl, který, doufáme, není nutno zvlášť dokazovat. Účel té hry není težký pochopit. Ona představuje pokus o zužování práva na artikulování společensky relevantních a “kompetentních” politických názorů na velmi úzkou elitu byrokratických odborníků. Politické požadavky se totíž podle definice týkají otázek důležitých pro společnost jako celku. Základní význam demokracie je právě v tom, že dovoluje artikulaci politických požadavků všem občanům. Jestli jim příslušné instance nechtějí rozumět, ať se zamyslí jaký vlastní obraz tím staví před veřejnost.

První den blokády výuky proběhl podle plánu, disciplinovaně a bez incidentů, s velkou podporou studentů a s mimořadnou sledovanosti přednášek a tribun v rámci alternativního edukativního programu.

Studentský sbor Filozofické fakluty včera zveřejnil podporu cíli naše akce.

Zveme všechny studenty nastávajících fakult, profesory a ostatní občané, aby byli solidární v ochraně práva na bezplatné vzělání jako důležitého aspektu širšího boje o sociální rovnoprávnost. Studenti nebojují jenom o svá práva, nýbrž o obhajobu zájmů společnosti jako celku. Je čas, aby se k nám ostatní v tomto boji přidali.

Tags:

Leave a Reply