IZJAVA ZA MEDIJE, 4. 5. 2009 – ODPRTO PISMO JAVNOSTI

Filozofska fakulteta v Zagrebu vstopa v tretji teden blokade. Istočasno je blokiranih še okoli dvajset drugih fakultet v osmih hrvaških mestih. Odgovornost za to stanje nosita izključno resorno ministrstvo in Vlada Republike Hrvaške. Niti dva tedna prekinitve predavanj nista vzpodbudila pristojnih naj prevzamejo odgovornost, čeprav je naslovnik študentskih zahtev že od začetka jasno ekspliciran. Pristojno ministrstvo in Vlada RH nista odgovorila na študentske zahteve z niti eno ustrezno reakcijo. Namesto tega sta se zatekala k strategijam prestavljanja odgovornosti na različne akademske institucije. Takšna politika je po našem mnenju katastrofalna, nekompetentna in neodgovorna. Prav tako zgrešna in neodgovorna je bila reakcija senata Univerze.

Še enkrat ponavljamo: zahtevamo uresničitev z ustavo zagotovljene pravice do izobraževanja za vse in na vseh ravneh: preddiplomski, diplomski in podiplomski ravni. Pod tem razumemo popolno javno financiranje visokošolskega izobraževanja za vse študente, ki izpolnjujejo vpisne pogoje in redno izpolnjujejo svoje obveznosti. Ponavljamo, da bolonjski sistem onemogoča t.i. „večno študiranje”. Potrebna finančna sredstva je potrebno zagotoviti z dodatnim financiranjem izobraževanja, ne pa z redistribucijo izobraževanju že namenjenih sredstev.

Minimalni pogoji za prekinitev blokade, na katere lahko pristanemo, so:

1. odlok, s katero se odgovorni obvežejo, da bodo plačali vse šolnine za akademsko leto 2009/10

2. sprožitev procedure za spremembo zakona, s katero bi se zagotovilo popolno javno financiranje visokošolskega izobraževanja na vseh ravneh. Predlog zakona naj gre na branje najpozneje na prvi jesenski seji Sabora. Zahtevamo takojšnje formiranje delovne skupine za izdelavo zakona, v kateri bodo sodelovali tudi predstavniki fakultet. Osnutek zakona morajo dobiti v pregled tudi znanstvene in akademske institucije.

Zahtevamo izpolnitev naših zahtev v najkrajšem možnem roku. To zahtevo bomo ponavljali vsak dan do njene uresničitve.

Tags:

Leave a Reply