Fakultetni svet Filozofske fakultete v Zagrebu, 29.4.2009.

Fakultetni svet Filozofske fakultete v Zagrebu je na seji 29. aprila 2009 sprejel naslednjo

IZJAVO

1. Svet Filozofske fakultete še naprej podpira cilje in metode neodvisne študentske iniciative za pravico do brezplačnega izobraževanja
2. Glede na to, da nismo dobili primernega odgovora s strani Ministrstva za znanost, izobraževanje in šport ali Vlade Republike Hrvaške na postavljene zahteve, Fakultetni svet ne more vztrajati na ponovni vzpostavitvi celovitega učnega procesa.
3. Predstavniki Sveta Filozofske fakultete so pripravljeni aktivno sodelovati v čim hitrejši pripravi zakonske zagotovitve popolnega javnega financiranja izobraževanja na vseh stopnjah, vključno s podiplomskim študijem
4. Fakultetni svet obsoja vse oblike pritiska na akademsko skupnost in še posebno na študente, profesorje in Upravo Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu.

Dekan

dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof.

Leave a Reply