Fakultetni svet Filozofske fakultete v Zagrebu, 4.5.2009.

Fakultetni svet Filozofske fakultete v Zagrebu je na seji 4. maja 2009 sprejel naslednje

SKLEPE

1. Svet Filozofske fakultete še naprej podpira protest študentov in jim bo zagotovil pogoje za njegovo nadaljevanje, a istočasno poziva študentski plenum naj takoj prekine blokado i omogoči nadaljevanje celovitega učnega procesa.

2. Svet Filozofske fakultete pozdravlja korak, ki ga je storilo Ministrstvo z dopisom univerzam 4. maja o začetku postopka za dopolnitev in spremembe Zakona o znanstveni dejavnosti in visokem izobraževanju in Zakona u univerzah, v katerih se bo »omogočil brezplačen študij vsem študentom, ki redno izpolnjujejo svoje študentske obveznosti« in s tem zagotovilo javno financiranje visokega izobraževanja. Svet vseeno zahteva, da se izjave v dopisu precizirajo da bo jasno 1. da je brezplačno (javno financirano) izobraževanje s tem zagotovljeno vsem študentom, ki redno izpolnjujejo študijske obveznosti in 2. da je to zagotovljeno na vseh ravneh prediplomskega, diplomskega in podiplomskega študija. Poleg tega zahtevamo tudi da se Ministrstvo izjasni o 3. zagotavljanju transparentnega financiranja znanosti in izobraževanja in o 4. vključitvi vseh znanstvenih in visokošolskih institucij v razpravo o predlogih zakona (namesto da jih samo dobivajo v vpogled), da bi se s tem v akademski skupnosti vzpostavil konstruktiven partnerski odnos. Verjamemo, da s temi vprašanji pomagamo Ministrstvu formulirati povsem jasna stališča in si s tem zagotoviti čimprejšnjo popolno podporo profesorjev in študentov Univerze.

3. Fakultetni svet priznava študentsko Iniciativo in podpira zahtevo za »začetek procedure za spremembo zakona, s katero bi se zagotovilo popolno javno financiranje visokošolskega izobraževanja na vseh ravneh, na način da gre predlog v branje najkasneje na prvi jesenski seji parlamenta. Zahtevamo takojšnje formiranje delovne skupine za izdelavo zakona, v kateri bodo sodelovali tudi predstavniki fakultet.« Osnutek zakona mora biti dan akademski skupnosti v javno razpravo.

Dekan

dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof.

Leave a Reply